Projekt O2a

Polska Sp. Z o.o

PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZEZ O2A POLSKA SP. Z O.O

 

Tytuł projektu | Minimalizacja skutków ubocznych wybuchu poduszki powietrznej w samochodach, poprzez zastosowanie innowacyjnego kompozytu wielowarstwowego, opartego na filcu (poroso)

Cel projektu | Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia do produkcji kompozytu dwuwarstwowego na bazie filcu i folii PE z wykorzystaniem
wielopłaszczyznowego odziaływania powłok adhezyjnych, przeznaczonego do montażu układów poduszek powietrznych w samochodach osobowych.

Efektem wdrożenie owej technologii będzie możliwość produkcji kompozytu warstwowego, który będzie posiadać będzie
zaawansowane właściwości

Wartość projektu | 2 426 500,00

Dofinansowanie | 849 275,00