O2A POLSKA SP. Z O.O OPERACIONAL

PROGRAM FOR INTELLIGENT GROWTH

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podziałania 3.2.2

 

Kredyt na innowacje technologiczne realizuje projekt Innowacyjny system finger lift na materiałach izolacyjnych dla branży motoryzacyjnej oraz AGD.

 

 

Celem przedmiotowego projektu | Jest wdrożenie własnej, udoskonalonej technologii produkcji oraz aplikacji materiałów izolacyjnych z innowacyjną aplikacją finger lift. Po wdrożeniu technologii będą wytwarzane nowe w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kompozyty warstwowych o wysokich parametrach użytkowych i funkcjonalnych.

 

Efektem realizacji projektu  | Bedzie  dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez uruchomienie produkcji kompozytów warstwowych o wysokich parametrach użytkowych i funkcjonalnych z aplikacją finger lift.

 

Koszt projektu | 9 860 000,00 PLN

Kwota dofinansowania | 3 451 000,00 PLN

Notícias relacionadas