O2A POLSKA SP. Z O.O OPERACIONAL

PROGRAM FOR INTELLIGENT GROWTH

Programa Operacynego Inteligentny Rozwój, podziałania 3.2.2

 

Kredyt na innowacje technologiczne realizuje projekt Innowacyjny system finger lift na materiałach izolacyjnych dla branży motoryzacyjnej oraz AGD

Celem przedmiotowego projektu | Jest wdrożenie własnej, udoskonalonej technologii produkcji oraz aplikacji materiałów izolacyjnych z innowacyjną aplikacją finger lift. Po wdrożeniu technologii będą wytwarzane nowe w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kompozyty warstwowych o wysokich parametrach użytkowych i funkcjonalnych  

 

Efektem realizacji projektu | Bedzie dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez uruchomienie produkcji kompozytów warstwowych ou wysokich parametrach użytkowych i funkcjonalnych z aplikacją finger lift.

 

Koszt projektu |  9 860 000,00 PLN

Kwota dofinansowania |  3 451 000,00 PLN

 

Notícias relacionadas